Informatie

Contractuele voorwaarden

Betaling

De deelnamekost staat per activiteit op deze website vermeld en is meestal per leerling. Soms worden minimum prijzen per klas gerekend. Elke school ontvangt na de activiteit een factuur op basis van het aantal aanwezige leerlingen (begeleiders betalen niets).

Voor activiteiten die buiten het gemeenschapscentrum plaatsvinden wordt gefactureerd op basis van het aantal reservaties (incl. de workshops Explo Expo's, gekoppeld aan het museumbezoek).

Afwezige deelnemers

Indien het aantal afwezigen op een activiteit meer dan 10% van de reservatie bedraagt, zal 90% van de reservatie aangerekend worden.

Annulatie

Annulatie door de school

Indien een school wenst te annuleren, zal eerst samen naar een oplossing gezocht worden. Pas indien deze niet gevonden wordt, zal de activiteit aangerekend worden. Hoe sneller we op de hoogte zijn, hoe meer kans dat we een oplossing vinden. Indien we geen oplossing vinden, wordt bij annulatie door de school het volledige bedrag gefactureerd. De bevestigingsbrief die einde september naar de scholen wordt verstuurd, geldt als contract.

  • Enkel in geval van overmacht (deelnameverbod door de overheid, zoals bv omwille van Covid-19, stakingen die minder dan 2 weken op voorhand zijn aangekondigd of terreurdreiging) worden geen kosten aangerekend. Verwittig het GC en vermeld als annulatiereden overmacht.  
  • Scholen die zonder verwittiging niet komen opdagen, betalen de volledige som.
  • Scholen die laattijdig komen opdagen bij een activiteit en niet meer toegelaten worden omdat de activiteit reeds gestart is, dienen eveneens de volledige som te betalen.

Het overzicht met de reservaties per klas dat de directie eind september ontvangt geldt als overeenkomst. Reservaties worden als definitief beschouwd.

Annulatie door de organisator

Indien een activiteit niet kan doorgaan omwille van organisatorische reden (ziekte speler, technisch probleem,...) zal de school zo snel mogelijk verwittigd worden en gezocht worden naar een nieuwe datum. De activiteit zal enkel aangerekend worden als ze op een ander moment georganiseerd kan worden.