Contractuele voorwaarden

Betaling

De deelnamekost staat per activiteit op deze website vermeld en is meestal per leerling.  Soms worden minimum prijzen per klas gerekend. Elke school ontvangt na de activiteit een factuur op basis van het aantal aanwezige leerlingen (begeleiders betalen niets). Voor activiteiten die buiten de gemeenschapscentra plaatsvinden wordt gefactureerd op basis van het aantal reservaties.

De school kan voor bepaalde activiteiten middelen aanvragen bij VGC-Onderwijs. De richtlijnen en subsidieaanvraag vind u op de website http://www.vgc.be/ondersteuning/subsidies/onderwijs/subsidies-educatieve-initiatieven-van-scholen. Uiterste indiendata zijn 7 juli en 25 december.

Annulatie

Bij annulering wordt het volledige bedrag gefactureerd. De bevestigingsbrief die begin oktober naar de scholen wordt verstuurd, geldt als contract. Indien het aantal afwezigen op een activiteit meer dan 10% van de reservatie bedraagt, zal 90% van de reservatie aangerekend worden.

  • Enkel in geval van overmacht (zoals stakingen die minder dan 2 weken op voorhand zijn aangekondigd of terreurdreiging) worden geen kosten aangerekend
  • Scholen die zonder verwittiging niet komen opdagen, betalen de volledige som.
  • Scholen die laattijdig komen opdagen bij een voorstelling en de zaal niet meer binnen kunnen, dienen eveneens de volledige som te betalen.

Indien een school toch wenst te annuleren, zal er eerst samen naar een oplossing gezocht worden. Pas indien deze niet gevonden wordt, zal de activiteit toch aangerekend worden. Hoe sneller we op de hoogte zijn, hoe meer kans dat er een oplossing wordt gevonden.