Informatie

Tips voor leerkrachten

Een goede voorbereiding begint bij de juiste keuze van activiteit, op maat van jouw klas. Bij elke acitiviteit kan je in één oogopslag zien of deze geschikt is voor jouw leerlingen.  De richtleeftijd is de leeftijd waarvan wij denken dat het de meest geschikte is voor de leerlingen.

Voorbereiding

Leerlingen die vooraf zijn voorbereid op een activiteit zijn reeds geprikkeld en hierdoor meer gemotiveerd en nieuwsgierig. Uit ervaring weten we dat leerlingen die niet voorbereid zijn een veel moeilijker publiek vormen.
De meeste gezelschappen proberen hier zo goed mogelijk op in te spelen door voorbereidende lesmappen te maken. Je kunt deze lesmappen downloaden van deze website. Bezoek de website geregeld, want sommige lesmappen zijn nog niet in ons bezit en worden er later aan toegevoegd. Een paar weken voor de voorstelling ontvang je een herinneringsmail met een link naar de lesmap.  

 

Hoe bereid ik mijn uitstap voor?

 1. Plan al je activiteiten meteen in de schoolagenda in, zodat je tijdens het jaar niet moet vaststellen dat je met een dubbele boeking zit.
 2. Zoek uit hoe je best op de locatie geraakt. Je kan in Google Maps aanduiden wat voor jou belangrijk is, zo snel mogelijk, zo min mogelijk stappen. Onderweg zijn is geen verloren tijd, maar een mogelijkheid om lln zaken te leren (verkeersregels, gebouwen & monumenten, kaartlezen, …)
 3. Vertel op voorhand waar je naartoe gaat. Hierdoor prikkel je leerlingen hun nieuwsgierigheid en betrokkenheid, wat de beleving alleen maar ten goede komt. 
 4. Voor sommige activiteiten, zoals theater, film of muziekvoorstellingen is er meestal materiaal voorhanden dat je hiervoor kan gebruiken. Dat kan in de vorm van een lesmap, maar sinds kort is hiervoor het digitaal spel "Voor de Show" ontwikkeld. Hieronder vind je hier meer info over.
 5. Vertrek op tijd zodat je een 10-tal minuten op voorhand aankomt. De tijd om eventueel nog naar toilet te gaan, jassen op te hangen, …
 6. Meld je bij aankomst aan. Je geeft door met hoeveel je bent en of er eventueel met iets specifieks moet rekening gehouden worden (bv. kind dat slecht te been is)
 7. Bij activiteiten in klasverband zoals workshops, wandelingen, …wordt van de leerkracht verwacht dat zij ervoor zorgt dat de leerlingen betrokken zijn en niet storen, zodat de begeleider kan focussen op de inhoud en niet de ordehandhaving. Er wordt gevraagd dat leerkrachten participeren.
 8. Als je met meerdere begeleiders bent, zet je dan zo verspreid mogelijk, zodat degene die het dichtst bij een storende leerling of leerling met een behoefte zit, kan ingrijpen.
 9. Bij podiumactiviteiten is het belangrijk dat leerlingen op voorhand de gedragscodes hebben geleerd. Het kan geen kwaad om deze geregeld te herhalen. Sommige zijn in de eerste plaats naar de begeleiders gericht. Zorg ervoor dat als je ouders of andere begeleiders mee neemt zij ook op de hoogte zijn.

  We zetten de gedragscodes even op een rijtje:

  • Het personeel van de gemeenschapscentra ontvangt jou en je klas met veel plezier! Volg de richtlijnen van het personeel omtrent het plaats nemen en verlaten van de zaal. 
  • Telefoons worden uitgezet, dus ook  geen berichten checken of dergelijke tijdens een voorstelling (het licht is storend en je geeft een signaal naar lln en spelers dat je niet betrokken bent met wat er op scène gebeurt).
  • Er worden geen foto’s genomen tijdens een voorstelling. Dit is niet alleen storend, maar heeft ook te maken met auteursrechten. Voor of na de voorstelling kan je gerust foto’s nemen. Bv tijdens het groeten van de spelers.
  • Drank en eten mogen niet mee de zaal in.
  • Moeilijk op voorhand te bepalen is hoeveel je de leerlingen laat reageren tijdens een voorstelling. Hou rekening dat bij theater, dans, concerten de interactie tussen publiek en uitvoerders de essentie vormt. Laat kinderen dus toe om te reageren, maar kom tussen als hun gedrag storend is. Sommige voorstellingen lokken veel reacties uit en andere verlangen naar stilte. Geef vooral aan de leerlingen mee dat praten tijdens een voorstelling storend is en klappen best voor het einde wordt bewaard. Lachen, huilen, (niet te hard) gillen, … zijn spontane reacties die tijdens een voorstelling kunnen opwekt worden, laat ze gerust toe zo lang ze niet storend zijn voor de anderen. Spelers ervaren het vaak als storender dat leerkrachten tijdens de voorstelling zitten te ‘sjjjjj’-ten of leerlingen luid tot de orde roepen. Probeer indien het nodig is dit zo discreet mogelijk te doen.
  • Hoe ouder kinderen zijn, hoe meer ze weten dat als de vertoning gedaan is, de spelers met een applaus worden bedankt. Vertel dus op voorhand (vooral aan de jongsten) dat als ze het leuk vonden, ze dit op die manier kunnen tonen.
  • Als leerkracht heb je een belangrijke voorbeeldfunctie en ook non-verbale signalen worden opgepikt door leerlingen. Waarom zou een leerling aandachtig zijn en zwijgen als de leerkracht bijvoorbeeld zijn smartphone benut tijdens een activiteit? Bedankt om jouw enthousiasme en aandacht tijdens een voorstelling door te geven aan je klas. 

Voor De Show

Voor De Show is een interactief, digitaal spel om leerlingen van 6 tot 12 jaar warm te maken voor een theatervoorstelling. Tijdens één lesuur leren je leerlingen over theatercodes, krijgen ze een virtuele rondleiding in een cultuurhuis en stelen ze zelf de show met creatieve opdrachten (tekenen, schrijven en uitbeelden). En dat alles met een minimale voorbereidingstijd. In de klas start je het spel eenvoudig op een digibord of een laptop en projector via www.voordeshow.be. Vanaf dan wijst het theaterspookje Theo de weg.  Je bepaalt zelf hoeveel tijd je in het spel spendeert en welke onderdelen je speelt. 

Voorstellingen waarbij een Voor De Show omkadering is ontwikkeld zijn aangeduid met het icoon.

 

De dag zelf

Zorg ervoor dat je altijd een tiental minuten voor het aanvangsuur met uw klas aanwezig bent. Zo is er voldoende tijd om iedereen rustig zijn jas in de vestiaire te laten hangen en plaats te nemen in de zaal. Indien je onderweg merkt dat je niet tijdig zal aankomen, verwittig dan telefonisch het gemeenschapscentrum of de contactpersoon aangegeven in de bevestigingsmail. Zo kunnen we samen met het gezelschap en de reeds aanwezige scholen bespreken of we de voorstelling later kunnen laten beginnen. Eenmaal een voorstelling van start gegaan is, kunnen wij geen klassen meer toelaten in de zaal.

Ga bij theater-, -muziek, en filmvoorstellingen tussen de leerlingen zitten of op de uiteinden van de rijen, zodat je indien nodig kan ingrijpen zonder de voorstelling te storen. Drank en eten mag niet mee in de zaal genomen worden. GSM’s dienen uitgezet te worden. Tijdens de voorstelling mogen er ook geen foto's genomen worden.
Laat uw leerlingen genieten van de voorstelling (spontane reacties van het jonge publiek zijn toegestaan!), maar grijp wel in als ze moedwillig de etiquette bij een voorstelling niet respecteren.
Tijdens alle activiteiten verwachten wij dat leerkrachten aandachtig zijn en mee participeren.

Naverwerking en evaluatie

We krijgen soms de opmerking dat een voorstelling te moeilijk was voor de leerlingen. Het kan gebeuren dat leerlingen niet alles begrijpen, maar dit kan ook aanzetten tot nadenken. Het ontbreken van pasklare antwoorden vormt net een onderdeel van kunst- en cultuureducatie. Tracht in de klas een debat te voeren over hetgeen gezien werd. De verschillende visies leiden meestal tot interessante en verrassende interpretaties.
We zijn ook benieuwd naar jouw bevindingen en die van en je leerlingen. Gelieve na een activiteit de evaluatiefiche in te vullen. Je vindt deze terug op de website. Ze wordt je ook automatisch per mail bezorgd na de activiteit.