Informatie

Praktische informatie

Inschrijven

Alle inschrijvingen verlopen via deze website. Inschrijven is mogelijk vanaf 13 juni.

Gelieve per klas/leerkracht een account aan te maken en te reserveren per klas, zodat reservaties meteen gelinkt zijn aan de klas en informatie zoals wijzigingen, praktische informatie omtrent de activiteit, lesmap,... meteen bij de juiste persoon terecht komt.

De inschrijvingsprocedure loopt gefaseerd

→ De 1e reservatieperiode start op 13 juni en loopt tot 4 juli 2022. De automatische bevestigingsmail na registratie is GEEN definitieve bevestiging, maar een voorlopige reservatie.

Eind augustus krijg je op basis van je reservaties een programmavoorstel. Tot 4 september kan je nog activiteiten annuleren of andere data aanvragen indien mogelijk. Zodra je het correcte aantal leerlingen en begeleiders weet, kan je dit zelf aanpassen in je reservatieoverzicht tot eind september.

→ Tussen 8 en 14 september volgt een 2e reservatieronde waarbij kan ingeschreven worden op de nog beschikbare plaatsen.

→ Einde september krijgt de school een overzicht met de definitieve bevestigingen. We vragen een ondertekend exemplaar terug te sturen, zodat de school hiermee haar engagement bevestigt.

Bij inschrijvingen na september kan er enkel nog ingeschreven worden op theater- en filmvoorstellingen waarbij nog plaatsen beschikbaar zijn (niet meer voor workshops of andere activiteiten). Hiervan wordt enkel een bevestigingsmail verstuurd. Deze is eveneens bindend.

Voor een aantal activiteiten is de vraag groter dan het aanbod. Het GC bekijkt het totaal aantal reservaties en zorgt voor een eerlijke verdeling. Noteer bij opmerkingen welke activiteiten je voorkeur hebben met cijfer 1 (de meeste voorkeur) tot 5. In de mate van het mogelijke houden we hiermee rekening bij de verdeling. 

Je kan een actueel overzicht van je inschrijvingen steeds raadplegen in de rubriek 'dashboard'.

Voor de meeste activiteiten kan je inschrijven op datum maar dit betekent niet dat deze datum definitief is. Het kan dat je een andere datum toegewezen krijgt. Zijn er uren/dagen/data die echt niet kunnen voor je klas, vermeld het zeker bij de opmerkingen. 

Programmawijzigingen zijn soms onvermijdelijk. Wanneer er te weinig of teveel inschrijvingen zijn, worden voorstellingen afgelast of bijgeboekt. Ook een nationale gezondheidscrisis kan om aangepaste maatregelen vragen. Wij zullen steeds de federale veiligheidvoorschriften volgen en in functie hiervan ons programma aanpassen. Je wordt van elke wijziging tijdig verwittigd.

Het aanbod van De Rinck is bestemd voor de Nederlandstalige scholen in Anderlecht. Wil je graag deelnemen aan een activiteit uit ons aanbod maar is je school niet gelegen in Anderlecht, neem dan contact op met chris.daniels@vgc.be.

 

Betaling

Betaling gebeurt na ontvangst van de factuur. De deelnamekost staat per activiteit op deze website vermeld en is meestal per leerling (begeleiders gratis).  Soms worden minimum prijzen per klas gerekend.

Voor de facturatie telt het aantal reservaties. Enkel het theater- en filmbezoek in De Rinck of Zinnema wordt aangerekend op basis van de aanwezigen. Indien het aantal afwezigen hier meer dan 10 % van de reservatie bedraagt, zal 90 % van de reservatie aangerekend worden.

Subsidie

Klas in Actie is het subsidiereglement van VGC-Onderwijs voor educatieve initiatieven op school. Scholen die samen met externe partners activiteiten organiseren voor hun leerlingen, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. De activiteiten moeten wel passen binnen een aantal vastgelegde thema’s. Tot 15 september kunnen scholen een aanvraag indienen.

 

Annulatie

Bij annulering wordt het volledige bedrag gefactureerd. De bevestigingsbrief die eind september/begin oktober naar de scholen wordt verstuurd, geldt als contract.

  • In geval van overmacht (zoals verbod door de federale veiligheidsraad) wordt in overleg naar een mogelijk alternatief gezocht. Indien dit niet lukt, worden geen annulatiekosten aangerekend. Contacteer het GC en vermeld bij annulatie de reden overmacht.
  • Scholen die niet komen opdagen, betalen de volledige som.
  • Scholen die laattijdig komen opdagen bij een activiteit en hierdoor niet meer kunnen deelnemen, dienen eveneens de volledige som te betalen.

Indien een school toch wenst te annuleren, zal er eerst samen naar een oplossing gezocht worden. Indien deze niet gevonden wordt, zal de activiteit toch aangerekend worden. Hoe sneller we op de hoogte zijn, hoe meer kans dat er een oplossing wordt gevonden.